Kursgaranti

*Dersom du ikke består eksamen, refunderer vi hele beløpet du betalte for nettkurset.

Kursgarantien forutsetter gjennomført nettkurs. Det kreves at samtlige tentamensett og spesielt viktige emner-tester bestås, og at kartoppgavene er bestått.

Ikke bestått eksamen må dokumenteres. Skjermbilde av «ikke bestått»-siden er tilstrekkelig.

Henvendelse om kursgaranti sendes til kontakt@bliskipper.no

Kjøp tilgang til nettkurs her.

Vi kan tilby garantien fordi nesten alle består etter gjennomført nettkurs. I nettkurset gjennomgås pensum på en måte som gir deg god kontroll på det som kan komme på eksamen. Ved eventuell refusjon beholder du tilgangen til nettkurset.