Teknisk og annet – Test

Sorry, but you're not allowed to access this unit.
Teknisk og annet test
Question 1 of 16
Question #1: Påstand: Baug- og akterfortøyning holder båten inntil brygga, akter- og baugspring holder båten riktig plassert i lengderetningen.

0%